Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü yaptığı açıklamada, son günlerde gündemini koruyan “Su Pompalar”nın temizliğiyle ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.

Pompaların kullanılmadan önce mutlaka yabancı koku içerip içermediği ve temiz olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, ”Pompa musluğundaki tıpa sürekli kapalı tutulmalıdır.” dediler.

Pompa temizliği konusunda da önerilerde bulunan yetkililer, önerilerini şu maddelerle açıkladılar:

Su pompası damacanadan sökülür. Bir su bardağı kaynar su hazırlanır. Damacana içerisine giren borunun önce iç ve dış kısmı; temiz bir fırça ile temizlenerek varsa görünür kirler uzaklaştırılır.
Sonra kaynar su içeren bardağa daldırılır ve kaynar su pompaya çekilir, musluğundan akıtılır.
Bu işleme bardak içindeki kaynar su bitene kadar devam edilir. Pompanın dış yüzeyi de temizlenerek,
damacanaya geri takılır. Sebil ve pompalarınızı deterjan ile yıkıyorsanız,
bolca durulayınız. Unutmayın yetersiz durulama sonucunda deterjan kokusu ve tadı suya geçecektir.

Sular serin (5-15 derece), karanlık (güneş ışığından uzak) ve kuru (yüzde 50 nemden az) ortamlarda saklanmalıdır.
Sular özellikle kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi
maddelerden mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.

Ambalajlı suyun ömrü ambalajın geçirgenlik derecesi ve suyun yapısına göre
üretici firma tarafından belirlenir ve ambalajın üzerinde belirtilir.

Arsenik filtreme işlemleriyle kolayca ayırt edilebilir.

Suyun 15 dakika 72 derecenin üzerinde kaynatılması bazı mikroorganizmaları ortadan kaldırır.
Fakat kaynatma işleminin arsenik, demir ve partikül bileşenleri üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.

Ambalajlı doğal kaynak sularının tadı tamamen doğaldır, mineral ilavesi yapılması yasaktır.

Hayır uygulanmaz. Doğal kaynak sularında yalnızca filtrasyon işlemleri yapılabilir.
Filtrasyon işlemiyle yüksek orandaki mineraller yasaların izin verdiği düzeylere indirilir.

Hayır değildir. İşlenmiş içme suyunda mineraller ilave edildiği için her zaman aynı düzeyde tutulabilir.
Fakat doğal kaynak sularında ise mineral yapısı mevsimsel olarak değişir.

Bu tüketicinin beğenisiyle ilgili bir karardır. Markalı ambalajlı su üreticilerinin hem doğal kaynak suyu,
hem de işlenmiş içme suyu ürünleri sağlık açısından güvenilirdir.
Aralarında yalnızca lezzet ve mineral değer farklılıkları vardır.

Evet bellidir. Yasal olarak doğal kaynak suyu üreticilerinin şişeledikleri
suyun kaynağını ambalajlarının üzerine yazması zorunludur.

Musluklara takılarak kullanılan filtreler, kullanım ilkelerine uygun kullanıldığı
takdirde suyun sertliğini azaltma konusunda işlev görebilir.
Ev tipi filtreler genellikle yalnızca kimyasal arıtma yapar,
mikrobiyolojik açıdan arıtma yapamazlar.

Diğer taraftan evdeki filtre sisteminde UV (Ultra viyole) lamba veya Gümüş filtre gibi özel birimler kullanılırsa
su mikroplardan arındırılabilir. Ancak böyle bir sistemin sağlıklı çalışabilmesi için
UV lambasının su girişinde hiçbir tortu ve fiziksel partikül olmamalıdır
ve lambanın ömrü bitmemiş olmalıdır.

Suyun içinde bulunabilecek mikron düzeyindeki partikülleri temizleyerek,
kalitesini ve sağlığını standardize eden bir işlemdir.
Önerildiği şekilde yapıldığı takdirde sağlığa zararı yoktur.

Evet yeterlidir. Kaliteli bir su için gereken her türlü minerali barındırır.

 İşlenmiş içme suyu, yer altı su havzalarından elde edilen, ters ozmoz denilen ileri teknoloji ile saflaştırılan, ozonlama işleminden geçirilen, damak zevkine uygun minerallerin ilave edilmesiyle tüketiciye sunulan sudur.

İçerebilir. Klorlama işleminin mikrobiyolojik açıdan öldüremeyeceği mikroplar vardır.

Kuyu sularının içilebilmesi için içerdiği mineral yapısının ve mikroorganizmaların bilinmesi gerekir.
Su üreticileri bu suları farklı yöntemlerle içilebilir bir hale getirebilir.

Çünkü yasal ve yerel yönetimlerin denetimi altında ambalajlanan sular kaliteli,
temiz ve dengeli mineral yapısına sahip olan sulardır ve öngörülen şartlarda üretilirler.

Eğer ozonlama işlemi uygulanıyorsa, ürün etiketinde bu bilginin yer alması zorunluluğu vardır.

Yağmur suyu ile muhtelif kaya katmanlarından çözülen kalsiyum karbonat mineralleri taşıyan sulara “sert su” denir.

Hayır değildir. Ürünlerde mevzuatta belirtilen ölçülerde kullanılır.

Sodalara herhangi bir mineral ilave edilemez, yalnızca litresine,
suyun kaynağı baz alınarak çıkarılış sırasında uçan karbondioksit gazı düzeyi kadar gaz ilave edilir.

İçilebilir sularda Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standart olan
litre başına 10 mikrogramdan az olması durumunda zararlı değildir.

Üretim izni ve denetim yetkisi Sağlık Bakanlığı’ndadır.

 Ambalajlı suları satış noktalarından almanızı tavsiye ederiz. Satış noktaları ambalajlı su firmalarının yetkililerince sürekli denetlenmektedir.

Su kaynatıldığı zaman oluşan tortuların zararlı olduğunu düşünür ve kullandığımız suyu değiştiririz. “Suda oluşan tortular ve kireç aslında suyun zengin mineralli olduğunun göstergesidir” diyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, suda oluşan tortularının nedenlerini anlatıyor.

Kaynama sırasında ortaya çıkan ve kaynama kaplarının dibinde biriken kireç ve tortu aslında günlük kullandığınız damacana veya pet sularının sağlıklı ve zengin mineralli yapısının bir göstergesi. Suya sertliğini veren bu maddeler aslında suyun doğal yapısıyla ilgili ipuçları veriyor.

Yüksek mineralli doğal suların kaynatılması sırasında meydana gelen kireç ve tortu oluşumlarının olumsuz bir özellik olarak sorgulanıyor, oysa bunların yüksek mineralli doğal sulara sertliğini veren ve kaynatma sırasında oluşan, suda çözünmeyen kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat bileşikleridir. En genel adıyla kireç olarak bilinen bu maddenin düşünülen zararının aksine, içilen sudaki mineral zenginliğinin ve sağlığın bir göstergesi. İçtiğiniz suyun mineral yapısını, üzerindeki etiketi okuyarak kolayca öğrenebilirsiniz.

Sert, yani çok düşük mineralli olmayan doğal mineralli su ısıtıldığı veya kaynatıldığı zaman ana maddesi suda çözünmeyen kalsiyum karbonat, yani kireç olan tortu oluşur. Konulduğu kap, çaydanlık veya tencere diplerinde çöker. Burada gerçekleşen kimyasal süreç, suyun sertliğini oluşturan kalsiyum ve bikarbonat iyonlarının ısıtma veya kaynatma sırasında, esası kalsiyum karbonat tuzu olan tortu oluşturarak dibe çökmesi ve halk arasında da kireç diye bilinen sert çökeltiler oluşturmasıdır. Sert suların ve doğal mineralli suların son yıllarda bilimsel olarak kanıtlanan ve giderek daha iyi anlaşılan, insan sağlığı üzerindeki bir dizi olumlu etkileri de aslında içerdikleri kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarına yani suya sertliğini veren maddelere bağlıdır.

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü yaptığı açıklamada, son günlerde gündemini koruyan “Su Pompalar”nın temizliğiyle ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.

Pompaların kullanılmadan önce mutlaka yabancı koku içerip içermediği ve temiz olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, ”Pompa musluğundaki tıpa sürekli kapalı tutulmalıdır.” dediler.

Pompa temizliği konusunda da önerilerde bulunan yetkililer, önerilerini şu maddelerle açıkladılar:

Su pompası damacanadan sökülür. Bir su bardağı kaynar su hazırlanır. Damacana içerisine giren borunun önce iç ve dış kısmı; temiz bir fırça ile temizlenerek varsa görünür kirler uzaklaştırılır.
Sonra kaynar su içeren bardağa daldırılır ve kaynar su pompaya çekilir, musluğundan akıtılır.
Bu işleme bardak içindeki kaynar su bitene kadar devam edilir. Pompanın dış yüzeyi de temizlenerek,
damacanaya geri takılır. Sebil ve pompalarınızı deterjan ile yıkıyorsanız,
bolca durulayınız. Unutmayın yetersiz durulama sonucunda deterjan kokusu ve tadı suya geçecektir.