Elmacık Su - Radikal - İçtiğiniz suyu 24 saat internetten izleyebilirsinizElmacık Su, su sektöründe skandallar yaşandığı bir dönemde ozonsuz su  ile sektöründe ezberleri bozan yenilikçi bir marka olarak ortaya çıktı.

Hijyen koşullarına azami özen gösterilen 35 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen tesis sadece tüketici ve basın tarafından ilgi görmüyor. Sektöre yatırım yapacak yeni oyuncular da Elmacık Su tesislerini örnek almak için ziyaret etmek istiyorlar.

Elmacık Su’yun en büyük yeniliği Türkiye ’nin ilk ozonsuz suyunu şişelemek oldu. El değmeden ve havayla temas etmeden şişelen ve Avrupa normlarına uygun olan bu suyun doğallığını koruyabilmesinin sırrı yapmış olduğu büyük yatırımda. Dünyadaki en son teknolojye göre kurulan tesiste kendi özel boru hattı sayesinde, su kaynağından çıktığı haliyle ve doğallığıyla şişelenebiliyor.

1.060 metre yükseklikteki kaynak; özel güvenlik tedbirleriyle koruma altında ve 24 saat kamera sistemi ile izlenerek kontrol altında tutuyor.

Kaynaktan çıkan su 10 km isale hattı ile tesise getiriliyor ve sektörde olan diğer 295 markadan farklı olarak hiçbir şekilde hava ile temas etmeden ve mikrobik üremeye fırsat vermeden şişeleniyor.

İşin en büyük sırrı ve can alıcı noktası suyu kaynağından aldığı andan itibaren hava ile teması engelleyebilmekte yatıyor. Su sektöründeki diğer firmaların kullandığı geleneksel maslak sistemine göre, 250 metrede bir çukur açılıp fayansla döşeniyor. Geleneksel ve eski tipteki bu sistemde, oluşan basınç farkı nedeniyle su akışının durması bu havuzcuklar sayesinde engelleniyor ve su akışı sağlanıyor ancak borudan gelen su hava ve fayansla temas etme durumunda kalıyor. Su, kaynağından alındıktan sonra havayla temas ettiği andan itibaren, mikroorganizmaların üreme riskine açık hale geliyor. Kaynağında temiz olan su, geleneksel sistemle şişeleme tesislerine taşınırken kirlendiğinden tesisler suyu dezenfekte etmek amacıyla ozonlama ve klorlama gereği duyuyorlar.

Elmacık Su’yun yapmış olduğu yatırım karşılığında elde ettiği boru hattı ise fazla basıncı dışarı atan ve hava ile hiçbir teması olmayan tamamen kapalı bir sistem olduğu için kaynağından tesise taşırken suyun kirlenmesini önlemekte.

Risale Haber, 22 Mayıs 2013
Haberin kaynağı için tıklayınız