Su Hakkında Merak Ettikleriniz

Suyun Önemi

Su yaşadığımız Dünyanın dörtte üçünü kaplar. Canlılığın vazgeçilmez maddesidir. Vücudumuzun büyük bir bölümünü oluşturur. Hatta Beyin gibi bazı organlarımızda bu %80-90’ a kadar bile çıkabilir.

Su ve Yaşam

Şüphesiz yaşam için en önemli unsur havadır. Havasız ancak sayılı dakikalar yaşayabiliriz. Bundan sonra su gelir, susuz da ancak birkaç gün yaşayabiliriz, daha sonra yiyeceklerimiz gelir, yalnız hava alıp su içerek herhangi katı bir besin tüketmeden bir iki ay yaşamak mümkün olabilir. Buradan anlaşılıyor ki su hayati bir öneme sahiptir.

Kaliteli Su

Çok doğru, kaliteli su sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından birisidir.

Su Farkı

Kaliteli bir su sağlık için uygunluğu bilimsel olarak kanıtlanmış sudur. Doğada sular deniz, göl, nehir, yer altı, buzullar, Bulutlar gibi değişik yerlerde bulunabilirler. Sular açıkta değişik çevre kirliliklerine maruz kalarak kirlenirler. Yüzeysel sulara evsel atıkların yanında sanayi atıkları karışabilir, Topraktaki tuzlar, tarlalardaki gübreler, hayvanların dışkıları, kanalizasyon atıkları bir şekilde sulara karışarak sularda ağır metal dediğimiz demir, çinko, çıva, kurşun, krom gibi maddelerin artmasına sebep olurlar. Bunların sularla sürekli insan vücuduna girmesi kanser dahil bir çok hastalığa sebep olabilirler. Ayrıca sularda halk arasında mikrop denen bakterilerin veya virüslerin bulunması kolera başta olmak üzere değişik salgın hastalıklara sebep olabilirler.

Hangi Su?

Sağlıklı içilebilir sular, görünüş olarak berrak, kokusuz ve renksiz olmalıdır. Kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde de içinde bulunan minerallerin miktarları ölçü sınırları içinde olmalı ve ayrıca bakteri ve virüsler içermemelidir. Radoaktivite özellikleri de belirli miktarın altında olmalıdır. Bütün bunlar Sağlık Bakanlığının çıkardığı su yönetmeliğinde çok ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Su yönetmeliği için aşağıda bulunan Su Hakkında Genel Bilgiler Bölümüne bakınız.

Doğallık

Doğal Kaynak suları yeraltından gelen sulardır. Bunlar yer üstündeki suların uzun yıllar boyunca yeryüzündeki değişik kaya katmanlarından süzülerek yer altında oluşturdukları rezerv sulardır. Yer altında giderken, orada uzun yıllar beklerken ve aynı şekilde yeryüzüne tekrar dönerken doğal bir filtrelemeden geçerler. Yaşam için gerekli olan uygun mineralleri içlerinde barındırırlar. Musluk Suları genellikle büyük şehirlerde barajlardan gelen sulardır. Barajlardaki sular baraj çevresindeki küçüklü büyüklü derelerden beslenirler. Dereler genellikle içime uygun olmayan bakteri kirliliği olan sulardır. Bundan dolayı bu sular arıtma tesislerinde kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabii tutulur, bekletme havuzlarında bekletilir, içindeki katı maddeler çöktürücü polimerlerle temizlenir, kum ve kömür filtrelerden süzülür, havalandırılır, ozonla veya Klorla dezenfekte edilerek şehirlere verilir. Bu sular genelde içinde klor bulundurduklarından bakteri ihtiva etmezler, fakat klor da aslında içilecek sularda pek tercih edilen bir şey değildir. Fazla miktarda klor sağlıklı değildir. Ayrıca bu sular barajlardan eve gelinceye kadar uzun bir yol kat ettiğinden yol boyunca kirlenebilirler. Bir süre kullanılmayan musluklar açıldığında ilk gelen suların paslı akması gibi. Dolayısıyla imkânlarımız varsa ambalajlı ve doğal kaynak suyu tüketmeliyiz.

Su Analizi

Doğal kaynak suları 19 litrelik damacanalarda ya da 0.5, 1, 1.5, 2.5 ve 5 litrelik pet şişelerde satılırlar ve etiketlerinde bazı kimyasal analizlerini görmek mümkündür.

demo-attachment-199-Airpods_rotate@2x-e1587588527974

Music

Lose yourself in 50 million songs